Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่

หากมีโครงการที่จะใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่  อยากให้ลองทบทวนดูอีกสักครั้งว่าสิ่งนั้นเหมาะสมกับฐานะและรายได้ของเราหรือเปล่า  และเป็นสิ่งจำเป็นต้องมี  ​ต้องใช้ (need)  หรือว่ายังไม่จำเป็นนัก แค่เพียงอยากได้ (want) เท่านั้น  หากจำเป็นต้องใช้จ่าย การวางแผนการเงิน  และทยอยออมเงินไว้ล่วงหน้า ก็จะดีกว่าการกู้หนี้ยืมสิน  เพราะคุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   และไม่มีภาระผูกพันในอนาคต อย่างไรก็ดี หากสิ่งที่จะซื้อนั้นมีราคาสูงมาก และจำเป็นต้องใช้บริการสินเชื่อ เช่น เรียนต่อ ซื้อรถ ซื้อบ้าน หรือลงทุนทำธุรกิจ  ก็ควรศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนรอบด้าน อาจปรึกษากับผู้รู้ และเปรียบเทียบกับทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตรงกับความต้องการจริง ๆ ในราคาที่เหมาะสม  และควรใช้เงินออมเป็นหลัก โดยกู้ให้น้อยที่สุดหรือวางเงินดาวน์ให้มากที่สุด ที่สำคัญอย่าลืมว่า การกู้ยืมครั้งใหม่นี้ต้องไม่ทำให้ภาระในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดต่อเดือนเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน
bigexpenses.png​​​
 

​​​​

ผู้จัดการบริการ
 

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

 • โปรแกรม

  คำนวณเงินออม

  คลิก
 • โปรแกรม

  คำนวณเงินกู้

  คลิก
 • โปรแกรม

  ประเมินความรอบรู้ทางการเงิน

  คลิก

คุณคือใคร