Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 ข้อมูลสำหรับนักเรียน นักศึกษา

​​student2.png
 


การปลูกฝังนิสัยพื้นฐานให้รู้จักคุณค่าของเงิน ให้ออมเงินเป็น และใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องที่เป็นประโยชน์ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก ๆ เช่น วัยอนุบาลอายุ 3-5 ปี        นักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ 6-11 ปี หรือเด็กที่เริ่มเป็นวัยรุ่นอายุ 12-18 ปีในชั้นมัธยมศึกษา และเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลายอายุ 19-22 ปีในชั้นอุดมศึกษา (นักศึกษาปริญญาตรี)  ​    

         
วัยเรียนเป็นวัยที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการเล่น เรียนรู้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีหน้าที่หลักคือการเรียนหนังสือ ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาทองที่จะปลูกฝังนิสัยในการวางแผนทางการเงิน​ เช่น การออมโดยการหยอดกระปุกออมสิน เพื่อเก็บเงินที่เหลือจากค่าขนม หรือเงินที่ญาติผู้ใหญ่ให้มาไว้เป็นทุนการศึกษา ซึ่งผู้ปกครองอาจพาเด็กไปเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  หรือสถานศึกษากำหนดให้เปิดบัญชีควบคู่กับการทำบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมักเป็นบัตรที่ออกร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต หรือบัตร e-Money ในบัตรเดียวกัน สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปแต่ติดขัดปัญหาทางการเงินก็อย่าเพิ่งย่อท้อต่ออุปสรรค เพราะสินเชื่อเพื่อการศึกษา​อาจเป็นทางแก้ไขปัญหาและนำไปสู่อนาคตที่สดใสได้​

​ 

ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร