Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 ข้อมูลสำหรับพนักงานประจำ

​​​​​p18b_rev3.png​​​
ชีวิตมนุษย์เงินเดือนอาจถูกแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเริ่มต้นทำงาน และช่วงทำงานมาระยะหนึ่ง ซึ่งได้เริ่มสร้างครอบครัว มีลูก มีรายได้สูงขึ้น และสะสมความมั่งคั่งเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยหลังเกษียณ

 
​​1.png​​​​ช่วงเริ่มต้นทำงาน
เมื่อเรียนจบและก้าวออกจากรั้วสถานศึกษาเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน  การมีโอกาสได้ทำงานที่รักและถนัดจะนำมาซึ่งความภูมิใจและอนาคตที่สดใสมั่นคง  การมีรายได้เป็นของตนเองทำให้มีอิสระในการใช้จ่าย  ซึ่งหากไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีแล้ว โอกาสที่เงินจะรั่วไหลไปตามกระแสสังคม กิน เที่ยว ใช้ ช้อป ย่อมเกิดขึ้นได้มาก และโอกาสที่จะก้าวต่อไปในชีวิต เช่น ซื้อบ้าน  ซื้อรถ  แต่งงาน สร้างครอบครัว ก็ย่อมถอยห่างออกไปเช่นกัน

ดังนั้น การเริ่มต้นทำงานจึงถือเป็นโอกาสดีที่จะใคร่ครวญถึงสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ ในชีวิต  และประเมินความรอบรู้ทางการเงิน ของตนเอง ณ ตอนนี้ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อเริ่มตั้งเป้าหมายและวางแผนที่จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางเดินที่ชัดเจนไปสู่อนาคตที่วาดหวังไว้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นทำงาน  


​ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่คนทำงานจำเป็นต้องทราบ ตัวอย่างเช่น​​​

​01
 
คุณจะมีโอกาสได้ใช้บริการของสถาบันการเงินมากขึ้น ตั้งแต่บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต การชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (internet banking)  การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (mobile banking)  ซึ่งทำให้ชีวิตสะดวกและบริหารจัดการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งคุณต้องรอบคอบ และระวังภัยทางการเงินต่าง ๆ ที่มาพร้อมความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วย​
02
 
นายจ้างมักจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก (direct credit) ให้คุณ และคุณก็อาจได้ใช้บริการตัดบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้หรือค่าใช้จ่ายรายเดือน (direct debit) เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ทำให้ชำระเงินได้ตามกำหนด และสะดวกสบาย​
 
 
 
03
 
นอกจากนั้น หลายคนเริ่มมีบัตรเครดิตใบแรก รวมไปถึงบัตรกดเงินสด (สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ) หรืออาจมีความคิดที่จะเช่าซื้อรถยนต์ ดังนั้น คุณต้องไม่ลืมวินัยทางการเงินและประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ ให้ดีเสียก่อน  สำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการสินเชื่อ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สิน  เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้สินมาฝากคุณด้วย
04
 
คุณควรศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับการออม (ซึ่งโปรแกรมคำนวณเงินฝาก ก็เป็นตัวช่วยเบื้องต้นในการตัวสินใจวางแผนการออมได้ เช่น ถ้าอยากมีเงินล้านใน 10 ปีข้างหน้า จะต้องเก็บเงินปีละเท่าไหร่) การลงทุน และการลดหย่อนภาษี เพื่อบริหารเงินของคุณให้งอกเงยทันกับเงินเฟ้อ ภายใต้ความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้​
 
05
 

แม้จะฟังดูห่างไกล แต่สิ่งที่เป็นสุดยอดปรารถนาของคนทำงาน คือ การมีอิสระทางการเงิน หรือการเกษียณจากการงานอย่างมีเงินใช้สบาย ๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อการเกษียณที่ดี และเริ่มลงมือปฏิบัติแต่เนิ่น ๆ และไม่ควรชะล้าใจเพราะการเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยจะทำให้มีภาระในการออมไม่มาก ส่วนการเริ่มเตรียมตัวหรือเตรียมเงินสำหรับชีวิตหลังเกษียณเมื่อวัยใกล้เกษียณนั้นมักสายเกินไป

ช่วงทำงานมาระยะหนึ่ง​

 
เมื่อก้าวเข้าสู่วัยเป็นผู้ใหญ่ตอนต้น มีอาชีพการงานที่มั่นคงพอสมควรแล้ว  คุณอาจมีความคิดที่จะสร้างครอบครัวกับคนที่อยากร่วมชีวิตด้วย การแต่งงานเป็นการเริ่มต้นชีวิตจริงของผู้ใหญ่ที่มีภาระรับผิดชอบหลายอย่าง และหนีไม่พ้นที่จะต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง นับตั้งแต่การจัดงานแต่งงาน ค่าใช้จ่ายการดำเนินชีวิตหลังแต่งงานหากคุณแยกบ้านออกมาอยู่กันเอง มีลูก เป็นต้น ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายรายการต่าง ๆ เป็นเงินก้อนโตทีเดียว  

 
หากคุณและคนรักตัดสินใจว่าจะแยกออกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยว การซื้อบ้านหลังใหม่ก็คงเป็นสิ่งจำเป็น และคนส่วนใหญ่มักใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอีกมากมายที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งรายจ่ายประจำ (เช่น ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) และรายจ่ายไม่ประจำ (เช่น ค่าซ่อมบ้าน ซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาล)  เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่คนมีครอบครัวจำเป็นต้องรู้ คือ การวางแผนการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินในแต่ละช่วงของชีวิตโดยไม่สะดุด รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้สินอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คุณควรวางแผนเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่ลูกไว้ด้วย  เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายสำหรับ อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค จะเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนสมาชิกแล้ว ยังมีค่าเทอมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนของลูกที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วต่างจากสมัยที่คุณยังเรียนหนังสือมาก 
​​​2.jpg
หลาย ๆ คน ไม่ว่าจะมีคู่หรือเป็นคนโสดที่กำลังทุ่มเทอย่างหนักให้แก่การทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าอาจลืมนึกถึงภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลพ่อแม่ที่สูงวัยมากขึ้น ซึ่งไม่ว่าในกรณีการเลี้ยงดูลูกและพ่อแม่ คุณอาจเริ่มจากสำรวจสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีหรือเพียงพอหรือไม่ ถ้าคำตอบคือไม่ ก็อาจต้องมีการบริหารจัดการเงินเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มด้วย เช่น  การประกันสุขภาพตามที่จำเป็น การประกันชีวิต  ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน และบรรเทาความเดือดร้อน กรณีมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรัก  

 
ดูแลคนอื่นแล้วก็ต้องไม่ลืมวางแผนเพื่อดูแลตัวเอง เช่น การเตรียมเงินก้อนหนึ่งสำหรับรองรับเหตุฉุกเฉิน (เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ตกงาน) การทำตามความฝันของตัวเองในปัจจุบัน และการวางแผนเกษียณ สำหรับชีวิตในอนาคต หากยังไม่ได้วางแผนหรือวางไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ทำ ก็ขอแนะนำให้ลงมือทันที รวมทั้งทำตามแผนและปรับปรุงแผนเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยอาจทำการตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน ของตนเองควบคู่กันไป ซึ่งคุณควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับการออม (โปรแกรมคำนวณเงินฝาก) ก็เป็นตัวช่วยเบื้องต้นในการตัวสินใจวางแผนการออมด้วย) การลงทุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เพื่อใครเลยแต่เพื่อดูแลตัวเองและคนที่เรารักให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในวันนี้และหลังวัยเกษียณ
ผู้จัดการบริการ
 

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร