Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 ข้อมูลสำหรับเจ้าของกิจการ SMEs

​​​การมีธุรกิจเป็นของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในรูปเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ก็ต้องมีการเริ่มต้นจากการนับหนึ่ง ทุ่มเท มีใจรัก มีความชำนาญ มีแหล่งเงินทุน แรงงาน วัตถุดิบ และมีตลาดรองรับโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด​


 

แต่ละขั้นตอนของธุรกิจ SMEs มีความสำคัญมาก ตั้งแต่การก่อตั้งกิจการ แผนธุรกิจ การผลิต การขนส่ง การตลาด การจัดจำหน่าย การหาลูกค้า เจ้าของ ธุรกิจ SMEs อาจต้องเผชิญกับโจทย์ยาก ๆ ด้านการเงินที่แตกต่างกันไป

p24a.png  
​​

p4a.png 

เช่น การขอสินเชื่ออย่างไรให้ได้รับการอนุมัติธนาคารจะดูอะไรบ้าง อาทิ หลักทรัพย์ค้ำประกันประสบการณ์ในการทำธุรกิจ  ประวัติการชำระหนี้ ประวัติการเดินบัญชีกับธนาคาร ฯลฯ
 

p4a.png 

การเลือก​ประเภทสินเชื่อที่เหมาะสม  เช่น สินเชื่อธุรกิจ term loans  เพื่อลงทุนขยายกิจการหรือการขอวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละเดือน และอย่าลืมว่าไม่ควรใช้สินเชื่อผิดวัตถุประสงค์ เช่น เงินจากบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน หรือหนี้นอกระบบ มาเป็นเงินทุนในการทำธุรกิจเพราะแทบไม่มีธุรกิจใดที่จะได้กำไรสูงคุ้มกับดอกเบี้ยของสินเชื่อเหล่านี้

p4a.png

การจัดทำบัญชีหรืองบการเงินที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลประกอบการรวมทั้งใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อได้ด้วย​

 

 
 

อย่างไรก็ดี หากธุรกิจ SMEs ได้มีการศึกษาและวางแผนอย่างรอบคอบ หรือได้ปรึกษาและขอรับคำแนะนำจากหน่วยงานที่ส่งเสริมธุรกิจ SMEs การวางแผนทางการเงินและการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเกินไปนัก 

 
เครื่องมือในการบริหารจัดการเงินของธุรกิจ SMEs ​ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถบริหารสภาพคล่อง ตรวจสอบรายการทางการเงิน หรือจัดการเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากประเภทต่าง ๆ สินเชื่อ หรือบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การสั่งจ่ายด้วยเช็ค จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงาน (direct credit) โอนเงินให้แก่ลูกค้าและผู้ผลิตวัตถุดิบ รวมถึงการเป็นร้านค้ารับบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ณ จุดขาย (EDC) เพื่อเพิ่มยอดขายและลดภาระในการจัดการเงินสด และหากเป็น SMEs เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก ก็ต้องให้ความสำคัญกับความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน​ เพื่อรักษาผลประโยชน์จากการทำธุรกิจซึ่งอาจต้องอยู่ท่ามกลางความผันผวนของค่าเงินเป็นบางช่วงเวลา
ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร