Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 เงิน​อิเล็​กทรอนิกส์ (e-Money)

​​​เงินอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (หรือที่เป็นที่รู้จักในชื่อ Electronic Money หรือ e-Money) หมายถึง มูลค่าเงินที่บันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ชิพคอมพิวเตอร์ในบัตรพลาสติก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ซึ่งผู้ใช้บริการได้ชำระเงินล่วงหน้า (Pre-paid) แก่ผู้ให้บริการ e-Money และสามารถใช้ชำระค่าสินค้าบริการได้ตามร้านค้าที่รับชำระ ทำให้มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยาก และไม่เสียเวลารอเงินทอนอีกด้วย 
e-money01.jpg 

e-money02.jpg

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเติมเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย เช่น เติมเงินกับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เติมเงิน ทำรายการผ่านตู้ ATM หรือผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการที่ได้ผูกบัญชีไว้ และผู้ให้บริการ e-Money จะบันทึก​มูลค่าของเงินที่เติมลงในบัตร ​เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการเติมเงินได้จากใบเสร็จรับเงิน SMS บนโทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail แล้วแต่กร​ณี

ในปัจจุบันนี้มีเงินอิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบ เช่น บัตรโดยสารรถไฟฟ้า บัตรซื้ออาหารในศูนย์อาหาร บัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ บัตรเติมเงินซื้อชั่วโมงอินเทอร์เน็ต บัตรชมภาพยนตร์ กระเป๋าเงินบนโทรศัพท์มือถือ บัญชีเงินสดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการช้อบปิ้งออนไลน์

ข้อดีของการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์

พกง่าย ไม่ต้องถือเงินสด 
สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอทอนเงิน 
ควบคุมการใช้จ่ายได้ เพราะใช้ได้ไม่เกินมูลค่าเงินที่มีในบัตร ​​​​​​​​​​


ข้อควรระวังในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์

ควรเก็บรักษาบัตร e-Money หรือโทรศัพท์มือถือไว้ให้ดี เพราะส่วนใหญ่เมื่อทำบัตร e-Money หายก็เหมือนทำกระเป๋าสตางค์หาย จะสูญเงินคงเหลือที่อยู่ในบัตร 
​ควรศึกษาเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการแต่ละราย เช่น ร้านค้าที่สามารถใช้ e-Money ได้ วันที่หมดอายุของบัตร วิธีการเติมเงินและถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบัตร ​​​​​​​​


ผู้จัดการบริการ
 

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร