Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ (Bill Payment)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bill Payment คืออะไร

​​เป็นการให้บริการรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แทนเจ้าหนี้ (อาทิ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบัตรเครดิต ค่าบริการอินเทอร์เน็ต) เช่น เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาจากการประปาซึ่งเป็นเจ้าหนี้และเป็น “ผู้ออกใบแจ้งหนี้ หรือ biller” แล้วผู้ใช้น้ำสามารถนำใบแจ้งหนี้นี้ไปชำระได้ที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแทน​โดยไม่ต้องเดินทางไปชำระที่สำนักงานของการประปาโดยตรง

นอกจากการส่งใบแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษแล้ว biller บางรายอาจให้บริการส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางอีเมล SMS หรือลูกค้าสามารถเรียกดูผ่านเว็บไซต์ได้เลย รวมถึงอาจให้ลูกค้าชำระเงินได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง ATM อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ​ได้อีกด้วย​

​ช่องทางการให้บริการ เช่น​​​

1.  ธ​นาคารพาณิชย์ ให้บริการผ่านเคาน์เตอร์สาขาตู้  ATM และ Int​ernet / ​Mobile banking​
2.  จุดรับชำระเงินผู้ให้บริการที่มิใช่ธนาคาร (Non-bank) เช่น ไปรษณีย์ไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี แฟมิลี่มาร์ท เอไอเอส ทีโอที เจมาร์ท ไอ-โมบาย​​​​​​
3. กระเป๋าเงิน e-​Money ปัจจุบัน มีผู้ให้บริการ true money และ mPay​


​​​

     

ลักษณะสำคัญของการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ มีดังนี้​​

​01

ผู้ออกใบแจ้งหนี้ (biller) ต้องทำสัญญากับผู้ให้บริการรับชำระเงินแทน​ 

02

เมื่อลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้จาก biller ลูกค้าสามารถนำใบแจ้งหนี้ไปชำระเงินที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแทนที่ได้ทำสัญญากับ biller ดั​งกล่าวไว้

03

ผู้ให้บริการรับชำระเงินแทนรับชำระเงินจากลูก​ค้าและมีหน้าที่นำส่งเงินที่รับชำระ เพื่อส่งมอบให้แก่ biller ตามเวลาและเงื่อนไขที่ไ​ด้ตกลงกันไว้ 

04

ผู้ให้บริการรับชำระเงินแทนออกหลักฐานการรับเงินให้แก่ลูกค้าข้อดีในการใช้บริการ Bill Payment

ผู้บริโภคได้รับความสะดวก​ สามารถจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ได้หลายช่องทาง ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปชำระที่สำนักงานของ biller 

ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าการจ่ายเงินให้กับผู้รับชำระเงินแทนตรงตามเวลา มีผลเท่ากับได้ชำระให้กับ biller ตรงตามเวลาเช่นกัน​


 

ข้อควรระวังในการใช้บริการ Bill Payment

ควรศึกษาข้อมูลว่​​​าใบแจ้งหนี้ของ biller สามารถนำไปชำระที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแทนรายใดได้บ้าง เพื่อจะได้เลือกช่องทางที่สะดวก หรือประหยัดค่าธรรมเนียมมากที่สุด 

ควรตรวจสอบเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมก่อนใช้บริการ เช่น ผู้ให้บริการรับชำระเงินแทนบางราย สามารถรับชำระได้เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดเท่านั้น หากลูกค้าชำระเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ ลูกค้าต้องสอบถามจาก biller ว่าจะสามารถชำระผ่านช่องทางใดบ้าง นอกจากการไปชำระเงินที่สำนักงานของ biller โดยตรง 

ระมัดระวังการชำระผ่านจุดรับชำระเงินที่ไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมาย และไม่ได้มีสัญญาผูกพันกับ biller แต่เป็นตัวกลางรับเงินและเดินทางไปจ่ายแทนลูกค้าที่สำนักงานของ biller หรือผู้ให้บริการรับชำระเงินแทนอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้ หากตัวกลางดังกล่าวไม่ได้นำเงินไปจ่ายให้ตามใบแจ้งหนี้ จะทำให้ลูกค้าเดือดร้อน สูญเงิน และกลายเป็นคนผิดนัดชำระ ซึ่งอาจทำให้ถูกระงับการให้บริการ (กรณีน้ำ-ไฟ) หรือถูกคิดค่าปรับหรือดอกเบี้ยกรณีชำระเงินล่าช้า (กรณีบัตรเครดิต) 

กรณีใบแจ้งหนี้ที่มียอดเงินสูง ควรชำระผ่านช่องทางชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่อง ATM บริการ Internet / Mobile  banking เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการถือเงินสดติดตัวเป็นเวลานาน และลดค​​วามเสี่ยงจากการถูกโจรกรรม


interest.pngเรื่องที่น่าสนใจ

FCC_Mobile-payment_BannerLink4.png  


 

 

 
        

 

 

รายชื่อผู้ให้บริการเลือกประเภทธุรกิจ “รับชำระเงินแทน”​​

ผู้จัดการบริการ
 

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร