Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 ข่าวและกิจกรรม ศคง.

​​​​​​​เรื่อง​​เด่น

จๅ.png
 รายงานการดำเนินการให้ข้อมูล คำปรึกษา และรับเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2558 หรือสามารถเรียนดูสถิติอื่น ๆ ของ ศคง. ได้ที่นี่ 

 

​​

ข่าวอื่น ๆ 

​​​​​​​จๅ.pngธปท. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจระดับทักษะทางการเงินของคนไทยในปี 2556 เพื่อให้ทราบระดับพื้นความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติทางการเงินของคนไทย สามารถดูรายละเอียด ได้ที่นี่
จๅ.png บทความ: คนไทยอ่อนเรื่อง "เงิน"
ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ สามัญสำนึก 
ฉบับ: วันที่ 24-27 เม.ย. 57  โดย สดใจ ชาญชาตรีรัตน์​​​​
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่นี่ 
จๅ.pngบทความ: ข้อควรรู้เรื่องบัตรเครดิต
ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ฉบับ: วันที่ 19 เม.ย. 57
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่นี่

กิจกรรม​เด่น

จๅ.png
เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ทางการเงินให้แก่ครู ทั้งการบริหารจัดการส่วนบุคคล การบริหารจัดการหนี้สิน สิทธิหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้ใช้บริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ สามารถดูรายละเอียด ได้ที่นี่ 

 

 ​

กิจกรรมอื่น ๆ​

 
ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร