Skip Ribbon Commands
Skip to main content

รู้จัก ศคง.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​บทบาทหน้าที่ “ส่งเสริมความรู้
ดู​แลเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับบริการทางการเงิน”​​​

img-FCC-BOT3.png 

1. ให้คำปรึกษา​และรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับบริการทางการเงิน

2. ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับบริการทางการเงิน

3. ส่งเสริมบทบาท​หน้าที่​​​​​​ของ ธปท. ​​​

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

img-FCC-4.png

​​img-FCC-5.png

​​img-FCC-6.png


ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

 • โปรแกรม

  คำนวณเงินออม

  คลิก
 • โปรแกรม

  คำนวณเงินกู้

  คลิก
 • โปรแกรม

  ประเมินความรอบรู้ทางการเงิน

  คลิก

คุณคือใคร