Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 ติดต่อ ศคง.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

ให้คำปรึกษา และดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงิน


ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่โทร. 1213

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. นอกเวลาทำการ บ​ริการตอบรับอัตโนมัติ 24 ชม.


ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน

​​

1.  ​​ร้องเรียนออนไลน์: คลิกที่นี่​


2. ส่งจดหมายหรือติดต่อขอพบเจ้าหน้าที่ ได้ที่

ศูนย์คุ้มคร​องผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200

ส่วนคุ้มคร​องและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
68/3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรสาร (FAX) 0-5393-1103

ส่วนคุ้มคร​องและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง​
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรสาร (FAX) 0-4322-6146 ถึง 7​

ส่วน​​คุ้มคร​องและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน​

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
472 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรสาร (FAX) 0-7423-4701​


ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

คุณคือใคร