รายงานข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องกระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์

ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 - 3 ปี 2562
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 - 4 ปี 2562
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2563