Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 คลินิกแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้ระยะที่ 3 เปิดรับทุกกลุ่ม ทั้งหนี้คดีแดงและหนี้เจ้าหนี้รายเดียว เดินหน้ามุ่งปลดหนี้บัตรให้คนไทย


SAM_3.1.jpg


นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธปท. เปิดเผยว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประเทศที่อยู่ในระดับน่ากังวลใจ และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มไม่สดใสนัก แบงก์ชาติเห็นว่า การแก้ปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของแบงก์ชาติในปี 2563 นี้

 

เมื่อดูข้อมูลภาระหนี้ต่อเดือนของครัวเรือนไทยพบว่าประมาณ 40% เป็นหนี้ส่วนบุคคลเพื่ออุปโภคบริโภค ที่ระยะเวลาผ่อนสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยแพง ซึ่งหนี้บัตร ทั้งบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดถือเป็นส่วนใหญ่ของหนี้กลุ่มนี้

 

ตั้งแต่กลางปี 2560 สถาบันการเงินสมาชิก บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) และแบงก์ชาติได้ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้หนี้ส่วนนี้ผ่าน "โครงการคลินิกแก้หนี้" ซึ่ง ณ ธันวาคม 2562 สามารถช่วยประชาชนแก้หนี้บัตรไปแล้ว 3,194 ราย ครอบคลุมบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดกว่า 13,000 ใบ มีหนี้บัตรเฉลี่ยรายละ 3 ใบ มูลหนี้เฉลี่ยต่อราย 234,843 บาท ในจำนวนนี้ 72 รายชำระหนี้หมดแล้ว สามารถหลุดจากวงจรหนี้บัตร 

 

ปัจจุบันโครงการฯ เดินหน้าเข้าสู่ "ระยะที่ 3" โดยได้ขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็น NPL ก่อน 1 ม.ค. 2562 มาเป็น 1 ม.ค. 2563 พูดง่ายๆ คือ หลังจากที่ปลดข้อจำกัดเรื่องต่างๆแล้ว โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 3 สามารถช่วยแก้ปัญหาหนี้บัตรของประชาชนได้ในแทบทุกกลุ่ม (รูปที่ 1-2)


SAM_3.1.png
SAM_3.2.png
SAM_3.3.png

 

นางธัญญนิตย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้โครงการจะเดินหน้าเข้าสู่ระยะที่ 3 แล้ว สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบ และอยากจะถือโอกาสประชาสัมพันธ์ คือ ความพิเศษของโครงการคลินิกแก้หนี้อย่างน้อยใน 2 มิติ ที่ช่วยแก้หนี้บัตร (รูปที่ 3) กล่าวคือ

SAM_3.4.png

 

หนึ่ง SAM ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่ช่วยเจรจาและประสานงานระหว่างเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ทำให้การแก้ปัญหาหนี้บัตรที่อาจมีเจ้าหนี้หลายรายเกิดขึ้นได้ ซึ่งปกติเวลามีเจ้าหนี้หลายราย การเจรจาให้สำเร็จเบ็ดเสร็จเกิดขึ้นยาก โครงการจะช่วยให้รวมหนี้ให้เบ็ดเสร็จ ลูกหนี้จะไม่ถูกทวงจากเจ้าหนี้หลายราย รวมทั้งจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและปรับโครงสร้างหนี้

 

สอง ลูกหนี้จะได้รับข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ผ่อนปรนเป็นพิเศษ คือ ผ่อนเฉพาะเงินต้น โดยมีระยะเวลาผ่อนนานถึง 10 ปี ซึ่งปกติถ้าไปเจรจากับเจ้าหนี้เดิมอาจถูกเรียกให้จ่ายคืนภายในระยะเวลาสั้นๆ เช่น 6 เดือน การไม่เร่งรัดและให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานเพียงพอ หมายความว่า ยอดที่ต้องผ่อนต่อเดือนจะไม่สูง เช่น ถ้ามีหนี้ 5 หมื่น และ 1 แสนบาท ยอดผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 600 และ 1,200 บาทเท่านั้น และ เมื่อผ่อนชำระเสร็จสิ้นตามสัญญาจะยกดอกเบี้ยค้างชำระให้ทั้งหมด

 

ปัจจุบันโครงการคลินิกแก้หนี้ มีสถาบันการเงิน non-bank และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เป็นสมาชิกรวม 35 แห่ง ทำให้โครงการฯ กลายเป็น "เครือข่ายที่ช่วยเหลือประชาชนแก้หนี้บัตร" ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยธนาคารออมสินถือเป็นสมาชิกใหม่รายล่าสุดที่เข้าร่วมโครงการฯ (รูปที่4)


SAM_3.5.png

 

นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือลูกหนี้ และถือเป็นเรื่องสำคัญของธนาคารที่จะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้เสียบัตร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เริ่มโครงการ refinance หนี้บัตรดีเพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนที่มีวินัยและมีประวัติการผ่อนชำระดีเยี่ยม ที่เดิมต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง 18% หรือ 28% แต่โครงการนี้จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 8.50-10.50% ตามความเสี่ยง (รูปที่ 6)
SAM_3.7.png

อีกทั้งจะสนับสนุนให้ลูกค้านำเงินที่ประหยัดได้ในแต่ละเดือนจากการ refinance ไปเก็บออมไว้ เช่นซื้อสลากออมสินด้วย ดังนั้นโครงการ refinance บัตรดีนอกจากจะช่วยลดภาระประชาชนแล้วยังส่งเสริมการออมสำหรับอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม การแก้หนี้เสียและการ refinance หนี้บัตรดีจะสัมฤทธิ์ผลสูงสุด หากลูกหนี้ใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนชีวิต และใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

 

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการฯในระยะที่ 3 จะมีการปรับกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น (รูปที่ 5)
SAM_3.6.png
ด้วยการนำเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้อำนวยความสะดวกและช่วยตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีขึ้น เราให้ความใส่ใจตั้งแต่การให้คำปรึกษา ขั้นตอนสมัครจนถึงลงนามในสัญญา ขั้นตอนทั้งหมดต้องสั้นกระชับ ไม่เสียเวลาลูกค้ามากจนเกินไป รวมทั้งจะทำงานเชิงรุกด้วยการเปิดบริการพิเศษในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อรองรับลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางมาที่สำนักงานในช่วงวันทำการปกติ ตลอดจนจะลงพื้นที่ออกไปพบลูกค้าตามสถานประกอบการทั่วประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ โครงการฯระยะที่ 3 จะประสานความร่วมมือกับศาลและกรมบังคับคดีเพื่อหาข้อสรุปในขั้นตอนไกล่เกลี่ย ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย

 

ในขณะที่ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) เปิดเผยว่า SAM จะสมัครเข้าเป็นตัวแทน (agent) ของ NCB และจะร่วมกันปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและส่งข้อมูล ซึ่งจะทำให้การปรับโครงสร้างหนี้เริ่มได้เร็วขึ้นและใช้เวลาโดยรวมสั้นลง  อีกทั้ง NCB จะพิจารณาสนับสนุนโครงการฯ โดยมอบคูปองยกเว้นค่าตรวจสอบรายงานเครดิตบูโรสำหรับลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ (ปกติมีค่าใช้จ่าย 100 บาท) ซึ่งลูกหนี้ที่สนใจสามารถขอรับคูปองดังกล่าวกับ SAM ได้ตั้งแต่บัดนี้

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารของโครงการฯ ได้ในหลายช่องทาง เช่น www.คลินิกแก้หนี้.com และ www.debtclinicbysam.com แอดไลน์ @debtclinicbysam Facebook คลินิกแก้หนี้ และ Debtclinicbysam หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-610-2266  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

โทรศัพท์  0 2283 6670

E-mail: debtclinic-BOT@bot.or.th


เพิ่มเติม : Link โครงการ refinance บัตรดี  http://www.1213.or.th/th/Pages/debtrefinance.aspx

ผู้จัดการบริการ