Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ข่าวสาร ศคง.

 • ข้อควรรู้เรื่องบัตรเครดิต
  30/03/2557
  มีข้อควรรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิตมาฝากกัน
 • คนไทยอ่อนเรื่อง "เงิน"
  30/03/2557
  พบคนไทยกว่าครึ่งไม่เข้าใจการคำนวณดอกเบี้ยทบต้น และ นโยบายคุ้มครองเงินฝาก...
 • ทักษะทางการเงินของคนไทยยังต่ำ
  28/04/2557
  ความรู้ทางการเงินของคนไทยอยู่ในระดับต่ำ ถ้าเพิ่มความรู้ได้ พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับการเงินจะดีขึ้น
 • กลโกงผ่อนสินค้า
  25/04/2557
  อย่าใช้บริการสินเชื่อ เพียงเพราะต้องการของแถม ควรใช้เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องกู้ยืมจริง ๆ
Page
ผู้จัดการบริการ

ขอรับคำปรึกษา หรือ ร้องเรียน

โปรแกรมคำนวณ

 • โปรแกรม

  คำนวณเงินออม

  คลิก
 • โปรแกรม

  คำนวณเงินกู้

  คลิก
 • โปรแกรม

  ประเมินความรอบรู้ทางการเงิน

  คลิก

คุณคือใคร